Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro DĚTSKÉ DNY, FIREMNÍ AKCE, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a pro děti základních škol v regionu Břeclav, Hustopeče a Mikulov.

Kontakt :

MARTA PIXOVÁ, mobil:  603 326 436,  Bc. Marek Svoboda, mobil: 737 631 881, email: autoskola.lednice@quick.cz

 

Provoz pojízdného dopravního hřiště pro děti při Autoškole v Lednici.

Provoz pojízdného DDH při Autoškole v Lednici, odsouhlasený a schválený RŠ a Aktivem Besip MÚ Břeclav – dopravní výchova žáků 4. a 5. tříd ZŠ v regionu Břeclav, Hustopeče a Mikulov.
Dopravní výchova obsahuje teoretickou a praktickou část. Žáci absolvují nejprve teoretickou výuku a po jejím zvládnutí přistoupí k praktické části /jízda na dopravním hřišti v areálu ZŠ/.
Vše probíhá formou hry a soutěže, nejlepší z dětí jsou odměněny drobnými dárky.

1. Teoretická část – učebna ZŠ
krátké opakování znalostí z podzimního cyklu

 • základní DZ, ustanovení pro chodce a cyklisty
  • vyjíždění z místa ležícího mimo vozovku, zastavení
  • objíždění překážky, odbočování vpravo a vlevo
 • správné řazení do jízdních pruhů před křižovatkou
 • jízda křižovatkou
  • průjezd nerozlišenou DZ
  • průjezd rozlišenou DZ
  • průjezd řízenou policistou, světelnými signály

Na závěr jsou znalosti žáků ověřeny testem z PSP pro děti.

2. Praktická část – pojízdné DDH v areálu ZŠ
Žáci obdrží startovní čísla, rozdělí se na skupiny (dle počtu).

 • povinná výbava jízdního kola a jeho údržba
 • jízda zručnosti a dovednosti
 • procvičení teoretické části v praxi

Poznámka:  pamatujte na vhodné oblečení dle počasí

 •  při praktické části musí být pedagogický dozor přítomen
 •  žáci si přivezou vlastní jízdní kolo (nejméně 1/2 dětí ve třídě) a ochrannou přilbu
 • škola zajišťuje prostor pro realizaci pojízdného dětského dopravního hřiště

 

DOPRAVNĚ VÝCHOVNÝ PROGRAM POŘÁDÁME TAKÉ PRO FIREMNÍ AKCE, DĚTSKÉ DNY, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a znalosti dětí z dopravní výchovy.

Akreditované školící středisko

Pravidelné školení řidičů, prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.

Doprava a Přeprava

Autobus, minibus, nepravidelná smluvní přeprava osob (TAXI), vysokozdvižná plošina, nákladní automobil Liaz, vlek, přívěsné vozíky.

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro děti základních škol, firemní akce, dětské dny, dny otevřených dveří.

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění, Zdravotní posudek, Přihláška ke školení.