Školící středisko

Naše akreditované školící středisko v Lednici na Moravě nabízí PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ z povolání a řidičů referentských vozidel.
Termíny školení jsou každý měsíc přizpůsobovány zájmu a počtu klientů. Je nutné se předem objednat a vyplnit přihlášku ke školení.
 Příjem přihlášek uzavíráme 10 dnů před dnem konání  školení z důvodů hlášení na Krajský úřad Brno!!!
Více info: 519 340 115, mobil 604 796 593 – Ing. Markéta Svobodová, email: autoskola.lednice@quick.cz .
PŘIHLÁŠKA na školení je ke stažení níže na našich stránkách.
Pravidelné školení řidičů dle § 48 odst. 2 (7 hodin), odst. 4, odst. 5 (35 hodin) zákona 374/2007 Sb., prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 1/2001 Sb., úplného znění zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě a podle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, § 103 odst.3, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2008 pro řidiče referentských vozidel.
__________________________________________________________________________________________
 !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!              NOVINKA          !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!         REKVALIFIKACE 

                                                          na řidiče ve spolupráci s ÚŘADEM PRÁCE !!!

 

Od roku 2012 může každý registrovaný UCHAZEČ o práci požádat ÚŘAD PRÁCE o úhradu zvolené rekvalifikace až do výše 50 000 Kč.

Využijte této příležitosti a zvyšte své šance na trhu práce! POMŮŽEME VÁM! Spokojenost našich klientů s výbornými výsledky rekvalifikačních kurzů stále narůstá!

Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny dotazy a poradíme s žádostí o zařazení do vybrané rekvalifikace na ŘIDIČE-PROFESIONÁLA!

NABÍZÍME rekvalifikační kurzy na řidiče z povolání (délka kurzu cca 2 měsíce) = řidičský průkaz „C, C+E, D“ a PROFESNÍ OSVĚDČENÍ, konzultace a pomoc s vyplněním žádostí pro ÚP, flexibilní časy jízd, vše na základě osobní dohody s profesionálními instruktory v přátelské atmosféře s individuálním přístupem k jednotlivým klientům!!!

Akreditované školící středisko

Pravidelné školení řidičů, prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.

Doprava a Přeprava

Autobus, minibus, nepravidelná smluvní přeprava osob (TAXI), vysokozdvižná plošina, nákladní automobil Liaz, vlek, přívěsné vozíky.

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro děti základních škol, firemní akce, dětské dny, dny otevřených dveří.

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění, Zdravotní posudek, Přihláška ke školení.