Motocykl AM

AM – řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 15 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 

Rozsah výcviku:

Rozsah výuky a výcviku odpovídá zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) v platném znění.

 

Teorie: 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla, 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy, 1 hodina: opakování a přezkoušení.

 

Praxe:13 hodin: výcvik v řízení vozidla, 1 hodina: výcvik praktické údržby, 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

 

V současné době na sk. AM výuku NEPROVÁDÍME.

Akreditované školící středisko

Pravidelné školení řidičů, prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.

Doprava a Přeprava

Autobus, minibus, nepravidelná smluvní přeprava osob (TAXI), vysokozdvižná plošina, nákladní automobil Liaz, vlek, přívěsné vozíky.

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro děti základních škol, firemní akce, dětské dny, dny otevřených dveří.

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění, Zdravotní posudek, Přihláška ke školení.