Autobus D

Autobus skupina D – řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 23 let,
  • zdravotní a odborná způsobilost,
  • žadatel je držitelem skupiny B nebo C

 

Rozsah výuky a výcviku odpovídá zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) v platném znění.

 

Rozsah výcviku rozšíření skupiny C na D:

Teorie: 10 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel, 12 hodin : výuka o ovládání a údržbě vozidla, 10 hodin : výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 2 hodiny : výuka zdravotnické přípravy, 4 hodiny : opakování a přezkoušení

Praxe: 14 hodin : výcvik v řízení vozidla, 2 hodiny: výcvik praktické údržby, 4 hodiny:praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Akreditované školící středisko

Pravidelné školení řidičů, prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.

Doprava a Přeprava

Autobus, minibus, nepravidelná smluvní přeprava osob (TAXI), vysokozdvižná plošina, nákladní automobil Liaz, vlek, přívěsné vozíky.

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro děti základních škol, firemní akce, dětské dny, dny otevřených dveří.

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění, Zdravotní posudek, Přihláška ke školení.