L

AUTOŠKOLA

MOTOŠKOLA

AUTODOPRAVA

LEDNICE NA MORAVĚ

ZAVOLEJTE NÁM

+420 603 711 947

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro DĚTSKÉ DNY, FIREMNÍ AKCE, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a pro děti základních škol v regionu Břeclav, Hustopeče a Mikulov.

Kontakt :

MARTA PIXOVÁ, mobil:  603 326 436,  Bc. Marek Svoboda, mobil: 737 631 881, email: autoskola.lednice@quick.cz

Provoz pojízdného dopravního hřiště pro děti při Autoškole v Lednici.

Provoz pojízdného DDH při Autoškole v Lednici, odsouhlasený a schválený RŠ a Aktivem Besip MÚ Břeclav – dopravní výchova žáků 4. a 5. tříd ZŠ v regionu Břeclav, Hustopeče a Mikulov.
Dopravní výchova obsahuje teoretickou a praktickou část. Žáci absolvují nejprve teoretickou výuku a po jejím zvládnutí přistoupí k praktické části /jízda na dopravním hřišti v areálu ZŠ/.
Vše probíhá formou hry a soutěže, nejlepší z dětí jsou odměněny drobnými dárky.

1. Teoretická část – učebna ZŠ
krátké opakování znalostí z podzimního cyklu

 • základní DZ, ustanovení pro chodce a cyklisty
  • vyjíždění z místa ležícího mimo vozovku, zastavení
  • objíždění překážky, odbočování vpravo a vlevo
 • správné řazení do jízdních pruhů před křižovatkou
 • jízda křižovatkou
  • průjezd nerozlišenou DZ
  • průjezd rozlišenou DZ
  • průjezd řízenou policistou, světelnými signály

Na závěr jsou znalosti žáků ověřeny testem z PSP pro děti.

2. Praktická část – pojízdné DDH v areálu ZŠ
Žáci obdrží startovní čísla, rozdělí se na skupiny (dle počtu).

 • povinná výbava jízdního kola a jeho údržba
 • jízda zručnosti a dovednosti
 • procvičení teoretické části v praxi

Poznámka:  pamatujte na vhodné oblečení dle počasí

 •  při praktické části musí být pedagogický dozor přítomen
 •  žáci si přivezou vlastní jízdní kolo (nejméně 1/2 dětí ve třídě) a ochrannou přilbu
 • škola zajišťuje prostor pro realizaci pojízdného dětského dopravního hřiště

 

DOPRAVNĚ VÝCHOVNÝ PROGRAM POŘÁDÁME TAKÉ PRO FIREMNÍ AKCE, DĚTSKÉ DNY, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a znalosti dětí z dopravní výchovy.