Motocykl A1

Motocykl skupina A1 – řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 16 let, zdravotní a odborná způsobilost,
  • do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce,
  • * ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Rozsah výcviku:

Rozsah výuky a výcviku odpovídá zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) v platném znění.

 

Teorie:4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla, 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy, 1 hodina: opakování a přezkoušení

 

Praxe: 13 hodin: výcvik v řízení vozidla, 1 hodina: výcvik praktické údržby, 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

V současné době na sk. A1 výuku NEPROVÁDÍME.

Akreditované školící středisko

Pravidelné školení řidičů, prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.

Doprava a Přeprava

Autobus, minibus, nepravidelná smluvní přeprava osob (TAXI), vysokozdvižná plošina, nákladní automobil Liaz, vlek, přívěsné vozíky.

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro děti základních škol, firemní akce, dětské dny, dny otevřených dveří.

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění, Zdravotní posudek, Přihláška ke školení.