Motocykl A s omezením

A  s omezením – opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 35 kW nebo do poměru 0,2 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • * ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Rozsah výcviku:

Rozsah výuky a výcviku odpovídá zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) v platném znění.

 

Teorie: 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla, 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy, 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe: 13 hodin: výcvik v řízení vozidla, 1 hodina: výcvik praktické údržby, 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Akreditované školící středisko

Pravidelné školení řidičů, prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.

Doprava a Přeprava

Autobus, minibus, nepravidelná smluvní přeprava osob (TAXI), vysokozdvižná plošina, nákladní automobil Liaz, vlek, přívěsné vozíky.

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro děti základních škol, firemní akce, dětské dny, dny otevřených dveří.

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění, Zdravotní posudek, Přihláška ke školení.