L

AUTOŠKOLA

MOTOŠKOLA

AUTODOPRAVA

LEDNICE NA MORAVĚ

ZAVOLEJTE NÁM

+420 603 711 947

Motocykl A s omezením

A  s omezením – opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 35 kW nebo do poměru 0,2 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • odborná způsobilost,
  • * ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Rozsah výcviku:

Rozsah výuky a výcviku odpovídá zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) v platném znění.

Teorie: 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla, 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy, 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe: 13 hodin: výcvik v řízení vozidla, 1 hodina: výcvik praktické údržby, 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy