L

AUTOŠKOLA

MOTOŠKOLA

AUTODOPRAVA

LEDNICE NA MORAVĚ

ZAVOLEJTE NÁM

+420 603 711 947

Osobní automobil B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

  • motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
  • traktorů a samojízdné pracovních strojů s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
  • jízdních souprav s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

 

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 18 let,
  • zdravotní a odborná způsobilost

Rozsah výuky a výcviku odpovídá zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) v platném znění.

Teorie: 5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla, 3 hodiny: teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 1 hodina: zdravotnická příprava, 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe: 28 hodin: výcvik v řízení vozidla, 2 hodiny: výcvik praktické údržby, 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kondiční a zdokonalovací výuka a výcvik, opakovaná zkouška. 

Víkendové jízdy.

 

NOVÉ KURZY v LEDNICI (+ Hlohovec + Valtice + Břeclav + Mikulov) ZAHAJUJEME INDIVIDUÁLNĚ po obdržení vyplněné přihlášky.

Více info o kurzech probíhajících v LEDNICI, BŘECLAVI poskytne paní Marta Pixová na mobilním telefonu 603 326 436.

Více info o kurzech probíhajících v MIKULOVĚ poskytne pan Marek Svoboda na mobilním telefonu 737 631 881.

Naši instruktoři poctivě připravují žáky ke zkouškám, při kterých dosahujeme vysokých hodnot úspěšnosti.