Osobní automobil B

KONSTRUKČNÍ OTÁZKY sk. B rok 2015

 

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

  • motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
  • traktorů a samojízdné pracovních strojů s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
  • jízdních souprav s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

 

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 18 let,
  • zdravotní a odborná způsobilost

Rozsah výuky a výcviku odpovídá zákonu č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) v platném znění.

 

Teorie: 5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla, 3 hodiny: teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 1 hodina: zdravotnická příprava, 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe: 28 hodin: výcvik v řízení vozidla, 2 hodiny: výcvik praktické údržby, 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kondiční a zdokonalovací výuka a výcvik, opakovaná zkouška. 

Víkendové jízdy.

 

 

 

NOVÉ KURZY v LEDNICI (+ Hlohovec + Valtice + Břeclav + Mikulov) ZAHAJUJEME INDIVIDUÁLNĚ po obdržení vyplněné přihlášky.

Více info o kurzech probíhajících v LEDNICI, BŘECLAVI poskytne paní Marta Pixová na mobilním telefonu 603 326 436.

Více info o kurzech probíhajících v MIKULOVĚ poskytne pan Marek Svoboda na mobilním telefonu 737 631 881.

 

Naši instruktoři poctivě připravují žáky ke zkouškám, při kterých dosahujeme vysokých hodnot úspěšnosti.

Akreditované školící středisko

Pravidelné školení řidičů, prohlubování znalostí držitelů skupin a podskupin řidičského oprávnění C1,C1+E,C, C+E, D+E, D, D1.

Doprava a Přeprava

Autobus, minibus, nepravidelná smluvní přeprava osob (TAXI), vysokozdvižná plošina, nákladní automobil Liaz, vlek, přívěsné vozíky.

Dopravní výchova

Dopravně výchovný program pro děti základních škol, firemní akce, dětské dny, dny otevřených dveří.

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění, Zdravotní posudek, Přihláška ke školení.